Integritetspolicy

Personuppgiftshantering

Integriteten hos dina personuppgifter är viktig för oss. Vi har därför implementerat en integritetspolicy för att skydda dina uppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Vi på Vesani Sweden AB 559349-9444 Verkstadsgatan 8, 26271 Ängelholm är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och för att dessa hanteras på ett korrekt sätt.

Behandling

Vi samlar in personuppgifter från dig när du besöker vår webbplats eller använder våra produkter och tjänster. Detta inkluderar information som ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan också samla in betalningsinformation om du gör ett köp.

Vi använder de insamlade personuppgifterna för olika ändamål, som att tillhandahålla våra produkter och tjänster, behandla betalningar, svara på kundförfrågningar, marknadsföra vår verksamhet och för att kunna uppfylla våra förpliktelser.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part under vissa omständigheter, till exempel när det krävs enligt lag eller för att skydda vårt företags rättigheter och säkerhet.

Lagringstid

Vi på Vesani Sweden AB sparar dina uppgifter så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de uppsatta ändamålen. Utöver detta kan uppgifterna sparas under den tid som krävs enligt lag samtidigt som vi med våra rutiner ser till att onödiga uppgifter tas bort.

Sociala medier

Genom våra sociala medier samlas det in uppgifter om våra kunder och besökare i syfte att på ett bättre sätt marknadsföra våra produkter och hålla kontakt med våra kunder. Dessa uppgifter behandlas så länge som de är nödvändiga för att uppfylla våra ändamål.

Kundens rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter som berör dig tillsammans med information om syftena med behandlingen. Om dessa uppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga har du rätt till rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt till att när som helst begära en radering av dina insamlade uppgifter utan dröjsmål. Detta kan begäras i följande fall:

·         Personuppgifterna är inte längre nödvändiga till det de samlats in.

·         Du har återkallat ditt samtycke till behandlingen av din data och det finns inte längre någon rättslig grund för behandlingen.

·         Du har rätt att göra invändning mot behandlingen av dina uppgifter för bland annat marknadsförningssyfte.

·         Du har rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i fall då de är felaktiga och kontroll inväntas.

·         Du har rätt till att få dina uppgifter raderade utan dröjsmål när dessa inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlas.

Cookies

Vi använder oss utav cookies och andra tekniker på hemsidan med ändamål att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och vår marknadsföring. Om du motsätter dig sparandet av cookies på din enhet så kan du alltid återkalla ditt samtycke, alternativt ändra inställningar i din webbläsare som förbjuder lagringen av dessa cookies.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan komma att ändras och vi kommer då att publicera den uppdaterade integritetspolicy här, så vänligen kom tillbaka ofta för uppdateringar kring hur vi hanterar din data.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller synpunkter om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss på marknad@vesani.se.

Tack för att du tog dig tid att läsa vår integritetspolicy. Vi tar integriteten och säkerheten för dina personuppgifter på allvar, och vi hoppas att denna policy ger dig en bättre förståelse för hur vi skyddar dem.

Search engine powered by ElasticSuite